embedded.com.vn80 Dự án phát triển công nghệ trong nông nghiệp

ESLab Technology bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của các tập đoàn lớn như Vingroup, HAGL ... Chúng tôi bắt đầu tham gia sân chơi này với một số dự án quy mô vừa và nhỏ như:
- Thiết kế hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu
- Thiết kế hệ thống tự động hoá nuôi trồng Lan Hồ điệp quy mô trang trại
- Phát triển hệ thống quản lý quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn sạch công nghệ cao

 

ESLab

ESLab

ESLab....

Website embedded.com.vn designed by Dang Manh Chinh. Email: dangmanhchinhbkhn@gmail.com