embedded.com.vn80 Giải pháp

ESLab Technology bắt đầu chuyển hướng sang đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Đây là xu hướng phát triển tất yếu của các tập đoàn lớn như Vingroup, HAGL ... Chúng tôi bắt đầu tham gia sân chơi này với một số dự án quy mô vừa và nhỏ như:
- Thiết kế hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu
- Thiết kế hệ thống tự động hoá nuôi trồng Lan Hồ điệp quy mô trang trại
- Phát triển hệ thống quản lý quy trình chăm sóc và nuôi dưỡng lợn sạch công nghệ cao

 

 Với dự án Nhà máy nước Cầu Nguyệt, chúng tôi đã nghiên cứu thiết kế và triển khai thành công hệ thống ES-WTPSCADA tại trung tâm điều hành cho phép thu thập số liệu, giám sát và điều khiển từ xa các thiết bị trong nhà máy nước và ngoài tuyến ống cấp nước sạch.

Hệ thống ES-WTPSCADA góp phần nâng cao hiệu quả trong vận hành nhà máy sản xuất và hệ thống cung cấp nước sạch nhằm đáp ứng các mục tiêu: đảm bảo chất lượng nước, quản lý lượng nước khai thác và tiêu thụ, vận hành và quản lý máy móc thiết bị tối ưu, quản lý hệ thống tuyến ống cấp nước sạch đến người tiêu dùng.

Với quy trình sản xuất và cung cấp nước sạch, để nâng cao hiệu quả và đảm bảo chất lượng nước sạch, chúng ta cần phải giám sát liên tục các thông số kỹ thuật sau:
- Công trình thu nước thô: độ pH, độ đục, độ dẫn và lưu lượng nước thô.
- Bể trộn, bể phản ứng và bể lắng: mức nước bể lắng.
- Bơm cấp nước lọc: áp lực đường ống, độ pH, độ dẫn và mức nước.
- Bể lọc cát: mức nước bể lọc.
- Bể chứa nước sạch: mức nước.
- Bơm rửa lọc và quạt gió: áp lực và lưu lượng nước đường ống.
- Bơm tổng cấp nước sạch: áp lực, lưu lượng nước đường ống, độ pH, độ đục và độ dẫn.
- Bể chứa bùn: mức bùn
- Khu xử lý hóa chất: nồng độ Clo
- Các tuyến ống truyền dẫn Unit 1 – Unit 8: áp lực và lưu lượng nước tuyến ống.

 

ESLab

ESLab

ESLab....

Website embedded.com.vn designed by Dang Manh Chinh. Email: dangmanhchinhbkhn@gmail.com