embedded.com.vn80 Sản phẩm

Sản phẩm & Dịch vụ

 1. Mô hình hệ thống phần mềm

Phần mềm cân ES-Weighing được cài đặt trên máy chủ đặt tại trạm cân ô tô. Cơ sở dữ liệu (CSDL) trên máy chủ có vai trò lưu trữ các dữ liệu của quá trình cân gửi về từ các thiết bị phần cứng thông qua các cổng truyền thông RS232 COM1/COM2 đã nêu ở trên.
Phần mềm ES-Weighing về cơ bản có 02 thành phần chính:
- Back-end: Hệ thống các chức năng thu nhận dữ liệu theo thời gian thực, tiếp nhận các gói tin nhận được từ các thiết bị phần cứng (máy cân, thiết bị đọc thẻ) và chuyển lưu trữ trong CSDL tại máy chủ.
- Front-end: Hệ thống các chức năng hỗ trợ thống kê, báo cáo theo các tiêu chí đa dạng: hiển thị số liệu quá trình cân, in phiếu cân, tạo báo cáo thống kê, data-sheet, các cảnh báo trạng thái lỗi hoạt động của hệ thống, các chức năng cho phép đặt các giá trị ngưỡng cảnh báo, các chức năng quản lý các thiết bị phần cứng truyền số liệu được cài đặt tại hiện trường và các tiện ích khác cho phép đưa dữ liệu cũ sang trạng thái lưu trữ…

Trong đó, dữ liệu của quá trình cân được truyền thông qua mạng truyền thông công nghiệp theo chuẩn RS232 tới hệ thống phần mềm quản lý ES-Weighing tại trạm cân. Hệ thống máy chủ sẽ tiếp nhận và lưu trữ các dữ liệu này tại CSDL trạm cân.

Phần Front-end của hệ thống phần mềm sẽ đảm nhận công việc thống kê số liệu, báo cáo, và các công việc quản trị khác đảm bảo người dùng sẽ theo dõi được đầy đủ toàn bộ thông tin về tình trạng hoạt động của hệ thống.

2. Giải pháp giám sát trạm cân ô tô điện tử từ xa qua mạng internet

Hệ thống cân ô tô điện tử bao gồm một trạm cân ô tô có thể thiết kế tải trọng từ 30 tấn đến 150 tấn chạy độc lập với khả năng giám sát tự động trên cơ sở ứng dụng công nghệ thẻ thông minh RFID. Trên cơ sở yêu cầu thực tế, chúng tôi đã xây dựng giải pháp ứng dụng công nghệ tự động hóa, công nghệ truyền thông qua internet cho hệ thống SCADA giám sát hệ thống trạm cân ô tô điện tử cho phép giám sát dữ liệu từ xa qua mạng internet

Hệ thống bao gồm những thành phần sau:
- Trung tâm giám sát và điều khiển SCADA là máy tính điều khiển tại trạm cân (theo chuẩn công nghiệp IPC) cài đặt hệ phần mềm quản lý máy cân điện tử, màn hình LED hiển thị số liệu qua chuẩn công nghiệp RS232. Máy tính điều khiển tại trạm cân phải được cấu hình kết nối internet với địa chỉ IP tĩnh (phải đăng ký thuê bao với nhà cung cấp dịch vụ ISP như VDC, FPT hoặc Viettel).
- Máy cân điện tử được cấu hình truyền thông qua chuẩn công nghiệp RS232 giao thức truyền thông Modbus RTU/ASCII.
- Màn hình LED hiển thị các thông tin: số liệu cân hiện thời của từng ô tô (cân tổng/cân bì).
- Phần mềm quản lý trạm cân ô tô ES-Weighing có giao diện tiếng Việt.
- Phần mềm quản lý hệ thống ES-Server trên máy tính chủ.
- Phần mềm truyền dữ liệu qua internet ES-Link liên kết cơ sở dữ liệu của phần mềm quản lý trạm cân ô tô ES-Weighing với phần mềm quản lý hệ thống ES-Server trên máy tính chủ qua internet(việc thực hiện liên kết này cần có sự phối hợp kỹ thuật với Trung tâm CNTT của khách hàng để phát triển thêm module kết nối qua internet theo giao thức TCP/IP, HTTP).

Vì phần mềm quản lý hệ thống ES-Server sẽ cài đặt trên máy chủ của khách hàng nên chúng tôi đề xuất hệ thống kết nối cơ sở dữ liệu qua mạng riêng ảo VPN. Hệ thống được xây dựng cho phép kết nối văn phòng trung tâm và các trạm cân qua mạng riêng ảo VPN. Ưu điểm chính của giải pháp VPN cho hệ thống này là:
- Băng thông không bị hạn chế tùy thuộc vào tốc độ đường truyền đang sử dụng.
- Đảm bảo khả năng bảo mật cao với các cơ chế mã hóa.
Nhờ VPN, thông tin số liệu từ các trạm cân có thể truy cập trực tuyến, tức thời ngay ở văn phòng trung tâm qua mạng Internet. Các thông tin này được mã hóa, bảo mật để tránh mất cắp trên đường truyền.

ESLab

ESLab

ESLab....

Website embedded.com.vn designed by Dang Manh Chinh. Email: dangmanhchinhbkhn@gmail.com