embedded.com.vn80 Ấn phẩm khoa học

Ấn phẩm khoa học

 


 

2012 

 1. Thái Quang Vinh, Chu Ngọc Liêm*, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Tiến Phương,Nguyễn Anh Tuấn*, Châu Văn Tú* , “Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS”, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, pp. 12-18, số 136, 4/2012, ISSN 1859-0551.Download bài báo 
 2. Nguyễn Trung Trực, Phạm Ngọc Minh*, Huỳnh Đức Hoàn, “Giải pháp truyền hình ảnh không dây qua mạng di động 3G”, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, ISSN 1859-0551, số 138, pp. 22-24, 6/2012. Download bài báo
 3. Đỗ Anh Tuấn*, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Thành Long*, Huỳnh Đức Hoàn,”Giải pháp tự động hóa trên nền tảng PAC CompactLogix”, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, ISSN 1859-0551, số 139, pp. 19-21, 7/2012. Download bài báo
 4. Đỗ Anh Tuấn*, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Thành Long*, Nguyễn Đăng Chung*, Huỳnh Đức Hoàn "Phương pháp lập trình cho dòng PAC CompactLogix của Rockwel", Tạp chí Tự động hóa ngày nay, ISSN 1859-0551, số 143, pp. 22-26, 11/2012. Download bài báo
 5. Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Tiến Phương, Đỗ Anh Tuấn*, Nguyễn Đăng Chung*, Nguyễn Thành Long*, Chu Ngọc Liêm*, “Nghiên cứu hệ thống giám sát môi trường khí từ xa qua mạng điện thoại di động GSM/GPRS”, Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Hà Nội, 03-04/12/2012. Download bài báo
 6. Đỗ Anh Tuấn*, Nguyễn Đăng Chung*, Nguyễn Thành Long*, Chu Ngọc Liêm*, Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh, “Nghiên cứu thiết kế trạm đo giám sát các thông số môi trường sản xuất qua mạng không dây băng rộng WIMAX”, Hội thảo quốc gia lần thứ XV: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông- Hà Nội, 03-04/12/2012. Download bài báo
 7. Đỗ Anh Tuấn*, Nguyễn Đăng Chung*, Nguyễn Thành Long*, Chu Ngọc Liêm*, Phạm Ngọc Minh*, Thái Quang Vinh, “Nghiên cứu và phát triển hệ thống giám sát môi trường trên nền mạng di động không dây băng thông rộng WIMAX 4G”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử - VCM-2012, 14-15/12/2012
 8. Ngô Mạnh Tiến, Phan Xuân Minh, Phạm Ngọc Minh*, Hà Thị Kim Duyên, “Một số kết quả nghiên cứu mới trong phát triển hệ Robot tự hành có gắn camera tự động tìm kiếm và bám mục tiêu di động”, Hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Cơ Điện tử - VCM-2012, 14-15/12/2012

2011   

 1. Phạm Ngọc Minh*, Chu Ngọc Liêm*, Nguyễn Anh Tuấn*, Vũ Duy Khôi “Giải pháp phần mềm điều khiển lò ủ thép ES-TMC”, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, pp.28-29, số 125, 4/2011, ISSN 1859-0551. Download bài báo
 2. Phạm Ngọc Minh “Hệ thống xử lý ảnh ứng dụng mạng nơron VISoc”, Tạp chí Công nghệ thông tin & truyền thông, pp. 29-34, Kỳ 2 4/2011, ISSN 1859-3550. Download bài báo 
 3. Phạm Ngọc Minh*, Trần Vĩnh Phú, Trần Hậu Toàn “Nghiên cứu thiết kế hệ thống ES-WTPSCADA nhà máy nước Cầu Nguyệt”, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, pp. 30-32, số 127,6/2011, ISSN 1859-0551. Download bài báo 
 4. Phạm Ngọc Minh, Chu Ngọc Liêm, Nguyễn Anh Tuấn, Châu Văn Tú, Nguyễn Đăng Chung, Nguyễn Thành Long, “Hệ thống nhận dạng ảnh ES-NNIMAGE”, Tạp chí Công nghệ thông tin & truyền thông, pp. 53-56, Kỳ 2 5/2011, ISSN 1859-3550. Download bài báo
 5. Nguyễn Anh Tuấn, Chu Ngọc Liêm, Phạm Ngọc Minh,  Châu Văn Tú, Nguyễn Đăng Chung, Nguyễn Thành Long, “Giới thiệu một số hệ điều hành nhúng mở”, Tạp chí Công nghệ thông tin & truyền thông, pp. 44-47, Kỳ 2 8/2011, ISSN 1859-3550. Download bài báo
 6. Phạm Ngọc Minh*, Chu Ngọc Liêm*, Nguyễn Anh Tuấn*, Vũ Sĩ Thắng, Chu Đức Việt “Nghiên cứu thiết kế hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuất mỳ ăn liền”, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, pp. 20-23, số 130, 9/2011, ISSN 1859-0551. Download bài báo
 7. Nguyễn Đăng Chung*, Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh*,  Chu Ngọc Liêm*, Nguyễn Anh Tuấn*, Nguyễn Thành Long*, Châu Văn Tú*, “Nghiên cứu phát triển module CPU cho thiết bị thu thập dữ liệu đa kênh DATACOM”, Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2011, Hà Nội,  25-26/11/2011. Download bài báo
 8. Nguyễn Anh Tuấn*, Chu Ngọc Liêm*, Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Đăng Chung*,  Nguyễn Thành Long*, Châu Văn Tú*, “Nghiên cứu và phát triển phần mềm nhúng đo thông số môi trường trực tuyến qua mạng internet trên cơ sở ARM core”, Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2011, Hà Nội,  25-26/11/2011. Download bài báo
 9. Thái Quang Vinh, Chu Ngọc Liêm*, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Tiến Phương,Nguyễn Anh Tuấn*, Châu Văn Tú* , “Nghiên cứu phát triển hệ thống giám sát, dịch vụ và điều khiển trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS”, Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hoá-VCCA-2011, Hà Nội,  25-26/11/2011. Download bài báo
 10. Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Tiến Phương, Huỳnh Đức Hoàn “Giải pháp giám sát tuyến ống nước sạch qua mạng không dây GSM/GPRS”, Tạp chí Tự động hóa ngày nay, pp.40-43, Số 133, 12/2011, ISSN 1859-0551. Download bài báo

 2010 

 1. Thái Quang Vinh, Chu Ngọc Liêm*, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Anh Tuấn* “Nghiên cứu và phát triển các ứng dụng giám sát và điều khiển từ xa trên cơ sở định vị GPS và mạng không dây GSM/GPRS”, Kỷ yếu hội nghị khoa học kỷ niểm 35 năm Viện KH&CN Việt Nam, 10/2010, ISBN: 978-604-913-010-6.

2009 

 1. Phạm Ngọc Minh*, Thái Quang Vinh, Chu Ngọc Liêm*, Nguyễn Anh Tuấn* “ Nghiên cứu phát triển mạng truyền dữ liệu qua GSM Network”, báo cáo hội thảo Quốc gia lần thứ XII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông”, tại thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai, 08/2009. Download bài báo
 2. Chu Ngọc Liêm*, Nguyễn Anh Tuấn*, Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh* “Nghiên cứu tiếp cận bộ xử lý ARM 32-bit và một số hệ điều hành nhúng mở”, báo cáo hội thảo Quốc gia lần thứ XII “Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ Thông tin và Truyền thông”, tại thành phố Biên Hòa – Tỉnh Đồng Nai, 08/2009. Download bài báo

2008  

 1. Phạm Ngọc Minh*, Đặng Thái Dương, Huỳnh Đức Hoàn, “Thiết kế hệ thống kiểm tra chất lượng làm lạnh cho dây chuyền sản xuất tủ lạnh”, Tuyển tập hội nghị toàn quốc lần thứ 4 về cơ điện tử, Đà Nẵng, 10/2008, pp.533-540. Download bài báo

2007 

 1. Thái Quang Vinh, Phạm Ngọc Minh*, “Thiết kế hệ thống nhúng đo và xử lý dữ liệu ứng dụng linh hoạt trên nền công nghệ PC104 và DSP”, Hội nghị các vấn đề chọn lọc trong công nghệ thông tin lần thứ 10 tháng 09/2007 tại Đại Lải – Tỉnh Vĩnh Phúc. Download bài báo

2006  

 1. Phạm Ngọc Minh*, Phạm Thượng Cát, “Nghiên cứu phương pháp nhận dạng vân tay trên cơ sở mạng nơron tế bào CNN”, Hội nghị 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, 2006. Download bài báo
 2. Bùi Thị Thanh Quyên, Trần Việt Phong, Vũ Sỹ Thắng, Phạm Ngọc Minh*, Phan Minh Tân,  Phạm Thượng Cát, “Mô hình hóa đài antenna và acrobot trên thiết bị mô phỏng điện tử MPĐT”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 10/2006, p349-356
 3. Trần Việt Phong, Bùi Thị Thanh Quyên, Phạm Ngọc Minh*, Phan Minh Tân, Phạm Thượng Cát, “Nghiên cứu chế tạo thiết bị điều khiển thông minh ĐKTM”, Hội nghị 30 năm thành lập Viện Công nghệ thông tin, 2006. Download bài báo
 4. Phan Minh Tân, Bùi Thị Thanh Quyên, Phạm Ngọc Minh*, Trần Việt Phong, Phạm Thượng Cát, “Thiết kế chế tạo và lắp đặt hệ thống đo nhiệt độ và độ ẩm từ xa cho các kho thóc”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 10/2006, p178-183
 5. Phạm Ngọc Minh*, Phạm Thượng Cát “Thiết kế và phát triển phần mềm giao diện EVIEW32 cho hệ thống đo và quan trắc môi trường”, Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 3, Hà Nội, 10/2006, pp. 320-324. Download bài báo 
 6. Phạm Ngọc Minh*,  Phan Minh Tân;  Bùi Thị Thanh Quyên;  Chu Ngọc Liêm*,  Phạm Thượng Cát, “Thiết kế và phát triển hệ thống điều khiển tháp chưng cất tinh dầu sử dụng công nghệ PC/104” Tạp chí Tự động hoá ngày nay,Số 68, 4/2006, pp. 16-18. Download bài báo

2005 

 1. Phạm Ngọc Minh*, Phạm Thượng Cát  “Thiết kế và phát triển hệ thống nhận dạng ảnh sử dụng mạng Noron ViSoc “, Tuyển tập báo cáo hội nghị toàn quốc lần thứ 6 về Tự động hóa VICA6 2005, trang 376-382. Download bài báo 

2004 

 1. Bùi thị Thanh Quyên, Phạm Ngọc Minh*, Phan Minh Tân, Phạm Thượng Cát, ”Nghiên cứu phát triển hệ thống đo và quan trắc môi trường xí nghiệp công nghiệp”,  Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử lần thứ 2, TPHCM 5/2004, pp.167-173. Download bài báo
 2. Phạm Thượng Cát, Phạm Ngọc Minh*. “Thiết kế bộ điều khiển bằng mạng nơron truyền thẳng theo mô hình mẫu là một khâu giao động bậc 2”. Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ II, TPHCM- 14/5/2004, pp.74-79. Download bài báo
 3. Phạm Thượng Cát, Phan Minh Tân, Chu Ngọc Liêm*, Mai Thị Phương Thảo, Nguyễn Xuân Hoàng,  “Nghiên cứu phát triển chip chuyên dụng trên công nghệ PSoC cho hệ thống điều khiển máy điều hoà nhiệt độ”. Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ II, VCM2004, TPHCM- 14/5/2004, pp128-135. Download bài báo 
 4. Phạm Thượng Cát, Phan Minh Tân,  Nguyễn Xuân Hoàng, Chu Ngọc Liêm*, “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy đo công suất vạn năng PMM100”. Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ II, VCM2004, TPHCM- 14/5/2004, pp173-181. Download bài báo 
 5. Mai Thị Phương Thảo, Chu Ngọc Liêm*, Phan Minh Tân, Phạm Thượng Cát, “Nghiên cứu thiết kế thiết bị điều khiển từ xa hồng ngoại (IRDA) cho các hệ cơ điện tử”. Kỷ yếu Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ II, VCM2004TPHCM- 14/5/2004, pp. 114-118. Download bài báo

2002 

 1. Phan Minh Tân, Trần Việt Phong, Phạm Ngọc Minh*, Vũ Sĩ Thắng, Bùi Thị Thanh Quyên, Phạm Thượng Cát. “Nghiên cứu phát triển thiết bị MPĐT mô phỏng thời gian thực các đối tượng điều khiển”. Hội nghị khoa học toàn quốc VICA5 về tự động hoá 10/2002, pp. 259-264.Download bài báo 
 2. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Đức Khoát, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Mạnh Tiến. “Xây dựng bàn thí nghiệm điều khiển thông minh đối tượng mức và lưu lượng”. Hội nghị khoa học toàn quốc VICA5 về tự động hoá 10/2002, pp.172-175.
 3. Phan Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, Hoàng Minh Sơn, Nguyễn Đức Khoát, Phạm Ngọc Minh*, Nguyễn Mạnh Tiến. “Xây dựng bàn thí nghiệm điều khiển thông minh đối tượng nhiệt”. Hội nghị khoa học toàn quốc VICA5 về tự động hoá 10/2002, pp.168-171.
 4. Phan Minh Tân, Vũ Sỹ Thắng, Phạm Ngọc Minh*, Phạm Thượng Cát, Phạm Minh Trí.“Nghiên cứu phát triển hệ thống đo và điều khiển nhúng trên cơ sở mạng ethernet và giao thức TCP/IP”. Hội nghị khoa học toàn quốc VICA5 về tự động hoá 10/2002, pp.265-270. Download bài báo 
 5. Phạm Ngọc Minh*, Phan Minh Tân, Phạm Minh Trí. “Thiết kế và phát triển chương trình giao diện EMON cho hệ thống đo và điều khiển qua mạng Ethernet”. Hội nghị khoa học toàn quốc VICA5 về tự động hoá 10/2002, pp.162-167. Download bài báo 
 6. Trần Việt Phong, Phan Minh Tân, Vũ Sĩ Thắng, Phạm Ngọc Minh*,  Bùi Thị Thanh Quyên, Phạm Thượng Cát. “Phát triển phần mềm cho thiết bị mô phỏng thời gian thực các đối tượng cơ điện tử phục vụ cho nghiên cứu và đào tạo” . Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử, khu công nghệ cao Hoà lạc 20/09/2002, pp.57-63. Download bài báo 
 7. Vũ Sĩ Thắng, Phạm Ngọc Minh*, Phan Minh Tân, Phạm Thượng Cát, “Phát triển hệ thống nhận dạng và định vị mẫu cho hệ thống phân loại sản phẩm dùng rôbốt”, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử, khu công nghệ cao Hoà lạc 20/09/2002, pp. 136-145. Download bài báo 
 8. Chu Ngọc Liêm*, Phạm Thượng Cát, “Khảo sát hệ phương trình động lực học và điều khiển rôbốt đi 3 bậc tự do”, Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử, khu công nghệ cao Hoà lạc 20/09/2002, pp. 41-48

  2001  

 1. Vũ  Sĩ Thắng, Phan Minh Tân, Phạm Ngọc Minh*, Phạm Thượng Cát . “Nhận dạng và định vị ảnh qua Camera ứng dụng cho đo lường và điều khiển” .Tuyển tập báo cáo hội nghị khoa học kĩ thuật đo lường Việt nam, lần thứ 3, Hà Nội, 10/2001, pp.385-391.. Download bài báo 
 2. Phạm Ngọc Minh*, Vũ Sĩ Thắng, Phan Minh Tân, Phạm Thượng Cát. “Phát triển hệ thống điều khiển rôbốt có thị giác máy”. Báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện CNTT. Hà nội, 24-25/12/2001, pp.632-639Download bài báo 
 3. Vũ Sĩ Thắng, Phan Minh Tân, Phạm Ngọc Minh*, Phạm Thượng Cát. “Nhận dạng và định vị ảnh qua Camera ứng dụng cho đo lường và điều khiển”. Báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện CNTT. Hà nội, 24-25/12/2001, pp.644-649. Download bài báo
 4. Phan Minh Tân, Vũ Sĩ Thắng, Phạm Ngọc Minh*, Trần Việt Phong, Bùi Thị Thanh Quyên, Phạm Thượng Cát. “Phát triển thiết bị mô phỏng đối tượng điều khiển MPĐT”. Báo cáo hội nghị khoa học kỷ niệm 25 năm thành lập Viện CNTT.Hà nội, 24-25/12/2001, pp.880-887. Download bài báo
 5. Vũ Sĩ Thắng, Phạm Ngọc Minh*, Phan Minh Tân, Phạm Thượng Cát. “Hệ thống mở cổng và quản lý nhân sự dùng thẻ không tiếp xúc - GAC 2.0”. Tạp chí Tự động hoá ngày nay, Số 10/2001, pp.30-31. Download bài báo 

2000 

 1. Pham Ngoc Minh*, Vu Si Thang, Pham Thuong Cat. “Исследование и разработки электронного прибора моделирования объектов управления”. The Second Conference on Simulation Proceedings, pp,325-332, December 14-15,2000 -Hanoi,Vietnam.
 2. Phan Minh Tân, Phạm Ngọc Minh*, Phạm Thượng Cát. “Nghiên cứu phát triển các sản phẩm trên công nghệ  PC/104 và khả năng ứng dụng trong công nghiệp, quốc phòng”. Kỷ yếu hội nghị toàn  quốc lần thứ IV về Tự động hóa VICA 4, Hà Nội 6-8/4/2000, pp. 434-439.
 3. Phan Minh Tân, Phạm Thượng Cát, Vũ Sĩ Thắng, Phạm Ngọc Minh*, “Nâng cấp và xử lý Y2K cho hệ thống điều khiển trạm khí Bà rịa”. Kỷ yếu hội nghị toàn  quốc lần thứ IV về Tự động hóa VICA 4, Hà nội 6-8/4/2000, pp.440-445. 

ESLab 

 

 

 

Website embedded.com.vn designed by Dang Manh Chinh. Email: dangmanhchinhbkhn@gmail.com