embedded.com.vn80 Liên hệ

Phòng Kỹ thuật điều khiển và Hệ thống nhúng – Automatic Control and Embedded System Laboratory - Viện Công nghệ thông tin - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Địa chỉ      : P.315 - Nhà A3 – 18 Hoàng Quốc Việt - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 84-4-37563558 

Fax             : 84-4-37564217 

Email        : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Facebook : https://www.facebook.com/eslab.technology

Bản đồ vị trí  

Website embedded.com.vn designed by Dang Manh Chinh. Email: dangmanhchinhbkhn@gmail.com