embedded.com.vn80 Đối tác

Đối tác của chúng tôi bao gồm:

·        Công ty ứng dụng giải pháp công nghệ (ASTEC)  http://www.astecgroup.vn/

·        Nhóm phát triển phần mềm dẫn đường tự động và các dịch vụ dựa trên vị trí địa lý (PASofthttp://www.pasoft.vn/ 

·        Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Đông Nam Á (ASEATEC)  http://www.aseatec.com.vn/

·        Công ty Cơ điện Đo lường Tự động hóa (DKNEC)  http://www.dknec.com.vn/

·        Khoa Điện - Đại học Bách khoa Hà Nộihttp://ee.hut.edu.vn/trang-chu/

·        Phòng thí nghiệm công nghệ kiểm soát rung và ồn - Viện Cơ học (NOVICO) http://www.imech.ac.vn/

·        Công ty cổ phần chế tạo máy ID  http://idmachinery.vn/

·        Công ty TNHH Hệ thống Tự động hóa ASYCO

·        Công ty cổ phần tự động hóa Đông Dương http://www.schneider.com.vn/Default.aspx

·        Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp & môi trường Á Châu http://www.aie.vn/

·        Viện Kỹ thuật Điện tử và Cơ khí nghiệp vụ - Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật – Bộ công an

·        Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật Châu Á ASITEC http://www.asitec.com.vn/

·        Công ty cổ phần viễn thông Đông Dương Telecom http://www.itelecom.vn/

·        Công ty cổ phần AKA Việt Nam  http://aka.com.vn/

 

 

 

 

ESLab

ESLab

ESLab....

Website embedded.com.vn designed by Dang Manh Chinh. Email: dangmanhchinhbkhn@gmail.com